Henvisning fra Læge

Du kan få en henvisning hvis følgende er hændt dig:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik – og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorlig invaliderende somatisk sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression, der er fyldt 18 år
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der er fyldt 18 år
 • Unge ml. 18-24 år kan få vederlagsfri behandling på angst og depression

Priser og afbudsregler

(priser reguleres 2. gange årligt d. 1/4 og d. 1/10)

Når du har fået en henvisning får du tilskud til din behandling. Det du skal betale er:

Første samtale kan afholdes som dobbelt konsultation: 813,55 kr

Ved enkelt session første samtale er prisen 443,63 kr. Anden og efterfølgende samtaler 369,92 kr

Afbud skal ske til klinikken på mail psykologannenielsen@protonmail.com senest kl 16 dagen forinden eller ved akut sygdom senest kl. 8.00 på dagen. Hvis du melder for sent afbud, skal du betale honorar.

Hvis du er medlem af sygesikringen Danmark kan du få et yderligere tilskud.

Comments are closed.