Traumer og (C)PTSD


’Traumer er en del af livet, men de behøves ikke at vare hele livet’ Peter A. Levine

Der er næppe nogen af os der går gennem livet uden at opleve noget, som er voldsomt og nogengange også traumatisk.

Udviklings – og choktraumer

Udviklingstraumer


Der er tale om udviklingstraumer, når det som har været overvældende eller voldsomt er sket kontinuerligt over tid under opvæksten. Det som er særligt ved udviklingstraumer er at de altid opstår i et relationelt felt. 

Som børn er vi prisgivet vores tilknytningsrelationer, de er livsnødvendige for vores overlevelse. Og børn gør hvad som helst, for at sikre denne tilknytningsrelation.

For børn kan det være overvældende og voldsomt, hvis det kontinuerligt ikke bliver mødt på sine behov for f.eks. mad, omsorg og berøring, trøst, autonomi og kærlighed. Barnet kan blive overvældet hvis ikke det bliver beroliget. Det kan være voldsomt for et barn, hvis ikke det bliver stimuleret, hvis ikke det får mulighed for at udfolde sig.

Udviklingstraumer kan give mangeartede vanskeligheder ind i voksenlivet. Nogle som strategier, der senere kan komme til at spænde ben for det liv, som du ønsker dig. Nogen kan have svært ved at mærke – og stole på sine følelser og kan havne i dumme situationer igen. Det kan være du gentager mønstre, som du godt ved ikke er gode for dig. Andre kan opleve symptomer som f.eks. forkerthedsfølelse, depression, angst, perfektionisme mm.

Se også http://www.narm – danmark.com

Choktraumer

Chok traumer er når en pludselig, overraskende og voldsom begivenhed rammer. Typisk for hurtigt og for meget. 

Hvordan traumehændelsen påvirker os afhænger af mange faktorer, som alder, varighed, selve situationen, hvilken støtte der har været tilgængelig i situationen, din dagsform, din udviklingshistorie og din viden og erfaring fra andre lignende situationer.

Det er ikke hændelsen i sig selv, som alene er traumatiserende, men når hændelsen opleves så voldsom, at den overstiger nervesystemets kapacitet.

Vi har et fysiologisk handleapparat klar til voldsomme hændelser, (se evt. afsnit om angst). Når du fornemmer, at der er fare på færde vil du stoppe op og orientere dig: ’stop, se lyt’, dernæst vil en lynhurtig vurdering blive taget uden om din bevidste kontrol. Kan det bedst svare sig at gå i dialog, flygte, kæmpe eller lukke ned og være helt stille? Du vil til en hver tid automatisk handle i forhold til hvad, der øger dine overlevelsesmuligheder.

Der kan være forskellige grunde til, at du har været forhindret i at handle i situationen, nogle kan handle om netop den situation, du er i det øjeblik hændelsen sker. Nogengange er den bedste handling, netop ikke at foretage sig noget i selve situationen.

Efter en voldsom hændelse vil det skete typisk i et stykke tid efter føles uvirkeligt. Du kender det i daglig tale som ’at være i chok’ eller ’det er ikke gået op for mig endnu’. Oftest vil det skete stille og roligt blive mere og mere virkeliggjort, og blive en del af din erfaring. Efter et stykke tid, kan du leve videre med den nye erfaring på godt og ondt. Din krop og dit sind er faldet til ro og har fundet balance på ny.

Det er også af betydning for hvordan du senere kommer videre hvordan dine omgivelser har reageret. Har du mødt anerkendelse for den oplevelse, som du har haft, eller har dine omgivelser også undgåelse, og ignorerer måske det skete? I fald kan der være tale om, at du også bliver sekundært traumatiseret og står måske endnu mere alene med dine oplevelser.

Hvis du efter en voldsom hændelse bliver urolig og har svært ved at lande med dig selv igen, kan det være du har brug for hjælp.

Når traumer sætter sig

Efter en eller gentagne voldsomme hændelse er det almindeligt at have et ønske om at undgå at tænke på eller tale om hændelsen. Det kan være fordi du ikke ønsker at beskæftige dig med det skete, det kan også være at hændelsen har været så voldsom, at den ikke er lagret på almindeligvis i hukommelsen, og du har måske kun adgang til den i glimt og i drømme. Det kan være du oplever angst og uro, når du tænker på, eller taler om hændelsen.

Det kan være du oplever vanskeligheder med relationen til andre og til dig selv, det kan være du har negative oplevelser af dig selv, føler dig forkert og mindreværdig, det kan være du har svært ved at regulere dine følelser og reagerer voldsommere end du ønsker, eller har brug for at dulme dine følelser.

Undgåelse er typisk både indre og ydre. Det kan være, at du på forskellig vis søger at dæmpe dine følelser omkring hændelsen, det kan være du begynder at tale om dig selv i tredje person, hvis du omtaler hændelsen. Du kan have undgåelse for ydre ting der minder om hændelsen, den kan være steder, specifikke lugte, tidspunkter på dagen, vejr mm.

Dette kan medføre udvikling af flere symptomer som udover undgåelse f.eks. kan være, at du oplever dig følelsesmæssigt tom, depressions lignende symptomer med skyld – og skam temaer, genoplevelser og mareridt, højt alarmberedskab, hvor du er på vagt, måske med søvnbesvær og har let til irritation og vrede. 

Særligt det høje alarmberedskab vidner om, at din krop stadig forholder sig som om, der er en trussel til stede. Hændelsen sidder i dit nervesystem og din krop husker, og påvirker din øvrige tilstand. 

Det er vanskeligheder og symptomer, som gensidigt påvirker og opretholder hinanden, og det er vigtigt at få hjælp. Det kan være at du har udviklet det der kaldes PTSD eller Kompleks PTSD.

Jeg har god erfaring med behandling af begge tilstande. Du er velkommen til at kontakt mig.

Traume terapi

Skam forhindrer nogen i at søge hjælp og særligt hvis dine traumer stammer fra dine opvæksts år. Skam isolerer. Der er ikke noget i vejen med dig som menneske, fordi dit miljø ikke har været godt nok til dig. Det er vigtigt at adskille sig, du er ikke dine symptomer eller dine reaktioner.

Uanset om du kommer med udviklings – eller chok traumer bliver det vigtige arbejde bl.a. at adskille fortid og nutid, og at hjælpe dig tilbage til nutiden, så du igen kan begynde at orientere dig i forhold til din nutid og fremtid. Det værste er sket. 

Det kræver tryghed og tillid at nærme sig noget, som man måske for alt i verden bare vil glemme og have gjort ugjort. Det kræver tillid for at dit nervesystem kan falde til ro. Det kræver ro og viden om dine reaktioner, for at du kan begynde dit integrationsarbejde med det, som er hændt for dig.

Jeg vil i samarbejdet med dig tilbyde et trygt og sikkert rum, hvor tillid bliver muligt som forudsætning for, at du kan begynde at lade fortid være fortid og komme mere til live i din nutid. Arbejdet med dine traumer vil altid tage udgangspunkt i tillid til dine ressourcer.

Du er velkommen til at kontakte mig, det kan være jeg kan hjælpe dig psykologannenielsen@protonmail.com


Comments are closed.